carbon neutral energy

Nature doesn’t need people – People need nature 

grøn omstilling

Synes i også den grønne omstilling har topprioritet, men mangler kompetencer eller ressourcer?

Verdens stats- og regeringsledere vedtog i 2015 FN’s verdensmål – 17 verdensmål for bæredygtig udvikling – også kendt som Sustainable Development Goals.

Målene skal frem til 2030 sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og vores planet. Verdensmålenes fokus er på at løse de store udfordringer, som vi står overfor i dag, så som ulighed, fattigdom, fødevareusikkerhed, mangel på naturressourcer, klimaforandringer og miljøforurening.

Carbon neutral energy

hjælper med at gøre energiforbrugere til klimahelte
i forhold til fn's verdensmål 7, 13 og 17

7. Bæredygtig energi

Sikre adgang til overkommelig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi for alle

13. klimaindsats

Træf en hurtig handling for at bekæmpe klimaændringer og deres konsekvenser

17. partnerskaber for handling

Styrk midlerne til implementering og revitalisering af det globale partnerskab for bæredygtig udvikling

Energirenovering og energieffektivitet

vil i gerne gøre endnu mere inden for energirenovering og energieffektivitet?

40% af al energiforbruget i EU bruges til at opvarme og nedkøle bygninger, og omkring 75% af bygningerne er ikke energieffektive. Derfor er energirenovering og energieffektivitet Carbon Neutral Energys fokusområde og samarbejdspartnerne er energirådgivere, ingeniører, entreprenører og ejere af eksisterende erhvervsbyggeri og statslige/kommunale bygninger.  

Vi hjælper med rådgivning og de mest innovative opvarmnings- og køleløsninger til eksisterende byggeri. Løsningerne er baseret på:

Nul- & plusenergibyggeri

vil i være bedst til at lave nul- & plusenergibyggeri?

Dygtige arkitekter, visionære entreprenørselskaber og energibevidste ejere af nybyggeri hører til Carbon Neutral Energys samarbejdspartnere, og vi hjælper dem med at skabe de bedste forudsætninger for nul- og plusenergibyggeri. For den bedste energi er den, vi ikke bruger!

Vi hjælper med rådgivning og de mest innovative opvarmnings– og køleløsninger til nybyggeri. Løsningerne er baseret på:

Office Meeting Close Up

kompetence eller ressourcer

Har din virksomhed behov for kompetence - i projektet, i ledelsen eller i bestyrelsen?

Oplever jeres virksomhed en mangel på kompetence eller ressourcer i energiprojekter? Vi hjælper virksomheder med uvildig og uafhængig energirådgivning. I kan vælge at bruge os som eksterne konsulenter, hvor vi arbejder helhedsorienteret med vores egen KLIMA-HELT model, fra VISION til OPTIMERING. I kan også vælge at hyre os ind som ekstra kompetencer eller ressourcer i jeres organisation, som interim manager på C-level niveau eller eventuelt deltagelse i bestyrelser og advisory boards.

Global opvarmning

Hvordan kan vi begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader?

FN-klimapanelet IPCCs har offentliggjort, hvordan man kan begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader over niveauet ved industrialderens begyndelse for godt 200 år siden. Allerede i dag mærker vi de begyndende konsekvenser i form af bl.a. stigende havniveau og mere ekstremt vejr, skriver IPCC. 

Menneskeskabt global opvarmning stiger i øjeblikket med ca. 0,2°C pr. årti.

Menneskelige aktiviteter er allerede vurderet til at have forårsaget 1,0°C opvarmning over præindustrielt niveau.

Opvarmningen ventes at nå 1,5°C mellem 2030 og 2052. hvis den fortsætter med at stige i nutidens takt.

hvad siger vores kunder

anmeldelser

i am nature. i will go on