energiløsninger privat

Vi hjælper med de mest klimaneutrale energiløsninger, i kombination af hybrid-varmepumper, PVT, solceller og solvarme.
billede af Nyhavn, Danmark
Energieffektivitet og energirenovering

den bedste energi er den, vi ikke bruger

Første prioritet bør altid være at reducere energiforbruget mest muligt og derfor er energieffektivitet og energirenovering blandt Carbon Neutral Energys fokusområder. Vore samarbejdspartnere er vigtige aktører inden for energirenovering og energieffektivitet, det vil sige energirådgivere, ingeniører, entreprenører og ejere af eksisterende erhvervsbyggeri og statslige/kommunale bygninger.

samarbejdspartnere

Carbon Neutral Energys samarbejdspartnere tæller dygtige arkitekter, installatører og producenter, som vi samarbejder med for at designe, dimensionere og levere klimaneutrale energiløsninger til nul- og plusenergi byggeri.

Klimaneutrale energiløsninger til nul- og plusenergi byggeri

hybrid-varmepumpe til jord, luft, sol eller andet

Carbon Neutral Energys vision er at tilbyde de mest klimaneutrale energiløsninger til renovering i eksisterende byggeri, eller nybyggeri. Vi hjælper med design, dimensionering og idriftsættelse af de mest kosteffektive og miljøbesparende hybrid-varmepumper på markedet.

Hybrid-varmepumpen i innovativ kombination med PVT eller solvarme, giver den bedste Return-On-Investment (ROI), fordi PVT og solvarme kan anvendes til både produktion af varmt vand, varme og til effektivisering af varmepumpen. 

Energiløsningerne kan konfigureres i en vilkårlig kombination med sol, luft-udedel, jordslanger eller -boringer, varme fra sø eller helt anden varmekilde. Overskudsvarmen fra PVT eller solfangere kan lagres i energilager i jord, stenmel eller anden type varmelager.

Vi samarbejder bl.a. med østrigske M-Tec – deres hybrid-varmepumper leveres med måleudstyr, Internet-opkobling og e-Smart muligheder.

Den mindste hybrid-varmepumpe fra M-Tec er model UrbanECO COMPACT på 2-6 kW og egner sig specielt til nybyggede huse eller små huse med lavt energiforbrug. Den er specielt udviklet til at arbejde sammen med PVT-paneler, så du ikke behøver hverken jordslanger eller luft udedel. Se mere her.

Den større M-Tec model hedder RuralECO og er på 2-56 kW. Se mere her.

Luft-vand varmepumpen fra M-Tec hedder ECOAir Compact på 2-31 kW. Den er produceret, så den har markedets laveste lydniveau. 12 kW modellen udmærker sig med maks. 45 dB, og ved normal drift er det endda lavere. Se mere her

Skal man bruge PVT, solceller eller solvarme?

Solenergi kan bruges på mange måder. Du kan bruge solceller til elektricitet og solfangere til opvarmning og varmt brugsvand. Nu er PVT på markedet og dermed kan du få både varme og elektricitet fra det samme panel. 

I Carbon Neutral Energys energiløsninger omdannes solvarmen fra PVT eller solfangere, til varme der lagres direkte i lagertanken eller effektiviserer hybrid-varmepumpen. De høje kvalitetskrav og certificeringer medfører, at du får 10 års garanti.

SOLFANGERE
PVT PANELER FRA DUALSUN
Effekt afhængig af temperatur og anvendelsesområde

PVT paneler

I PVT paneler afkøles solcellerne i en væskefyldt kreds for at øge solcellernes virkningsgrad. Varmen opsamles i en veksler på panelets bagside og øger varmefaktoren. Carbon Neutral Energys PVT kommer fra DualSun, en af verdens mest innovative og ledende producenter af PVT paneler. De høje kvalitetskrav og certificeringer betyder at du får 10 års produkt- og arbejdsgaranti (premium garanti) på PVT paneler fra DualSun. Derudover ydes 25 års ydelsesgaranti på elproduktionen.

Solceller

Elektriciteten som hybrid-varmepumpen bruger, kan med fordel produceres af solceller. De kommer fra DualSun, samme producent som PVT paneler, har dermed samme design og giver således et ensartet udseende. De monokrystallinske solceller har en af markedets bedste virkningsgrader. Produkt- og arbejdsgaranti (premium garanti) samt ydelsesgaranti er 25 år.

SOLCELLER FRA DUALSUN