energiløsninger erhverv

Vi hjælper med de mest klimaneutrale energiløsninger, i kombination af hybrid-varmepumper, PVT, solceller og solvarme.
Energieffektivitet og energirenovering

den bedste energi er den, vi ikke bruger

Første prioritet bør altid være at reducere energiforbruget mest muligt og derfor er energieffektivitet og energirenovering blandt Carbon Neutral Energys fokusområder. Vore samarbejdspartnere er vigtige aktører inden for energirenovering og energieffektivitet, det vil sige energirådgivere, ingeniører, entreprenører og ejere af eksisterende erhvervsbyggeri og statslige/kommunale bygninger.

samarbejdspartnere

Carbon Neutral Energys samarbejdspartnere tæller dygtige arkitekter, visionære entreprenørselskaber og energibevidste ejere af nybyggeri, hvor vi designer, dimensionerer og leverer klimaneutrale energiløsninger til nul- og plusenergi byggeri.

Klimaneutrale energiløsninger til nul- og plusenergi byggeri
Principdiagram
Hybrid-varmepumper op til 208 kW

hybrid-varmepumpe til sol, luft, jord eller andet

Carbon Neutral Energys vision er at tilbyde de mest klimaneutrale energiløsninger til renovering i eksisterende byggeri, eller nybyggeri. Vi hjælper med design, dimensionering og idriftsættelse af de mest kosteffektive og miljøbesparende hybrid-varmepumper på markedet.

Hybrid-varmepumpen i innovativ kombination med PVT eller solvarme, giver den bedste Return-On-Investment (ROI), fordi PVT og solvarme kan anvendes til både produktion af varmt vand, varme og til effektivisering af varmepumpen. 

Energiløsningerne kan konfigureres i en vilkårlig kombination med sol, luft-udedel, jordslanger eller -boringer, varme fra sø eller helt anden varmekilde. Overskudsvarmen fra PVT eller solfangere kan lagres i energilager i jord, stenmel eller anden type varmelager.

Vi samarbejder bl.a. med østrigske M-Tec – deres hybrid-varmepumper leveres med måleudstyr, Internet-opkobling og e-Smart muligheder. ModBus er standard kommunikation, som gør det enkelt at kommunikere med CTS eller Building Management systemer. Op til 4 hybrid-varmepumper kan kaskadekobles i forskellige konfigurationer op til 208 kW.

Skal man bruge PVT, solceller eller solvarme?

Solenergi kan bruges på mange måder. Du kan bruge solceller til elektricitet og solfangere til opvarmning og varmt brugsvand. Nu er PVT på markedet og dermed kan du få både varme og elektricitet fra det samme panel. 

I Carbon Neutral Energys energiløsninger omdannes solvarmen fra PVT eller solfangere, til varme der lagres direkte i lagertanken eller effektiviserer hybrid-varmepumpen. De høje kvalitetskrav og certificeringer medfører, at du får 10 års garanti.

SOLFANGERE
PVT PANELER FRA DUALSUN
Effekt afhængig af temperatur og anvendelsesområde

PVT paneler

I PVT paneler afkøles solcellerne i en væskefyldt kreds for at øge solcellernes virkningsgrad. Varmen opsamles i en veksler på panelets bagside og øger varmefaktoren. Carbon Neutral Energys PVT paneler kommer fra DualSun, en af verdens mest innovative og ledende producenter af PVT paneler. De høje kvalitetskrav og certificeringer betyder at du får 10 års produkt- og arbejdsgaranti (premium garanti) på PVT paneler fra DualSun. Derudover ydes 25 års ydelsesgaranti på elproduktionen.

Solceller

Elektriciteten som hybrid-varmepumpen bruger, kan med fordel produceres af solceller. De kommer fra DualSun, samme producent som PVT paneler, har dermed samme design og giver således et ensartet udseende. De monokrystallinske solceller har en af markedets bedste virkningsgrader. Produkt- og arbejdsgaranti (premium garanti) samt ydelsesgaranti er 25 år.

SOLCELLER FRA DUALSUN