ENERGIRÅDGIVNING ERHVERV

Vi tilbyder energirådgivning til erhverv, der ønsker de mest klimaneutrale energiløsninger, baseret på hybrid-varmepumper, solceller, PVT paneler (hybrid-paneler) og solvarme.
Energirådgivning erhverv

Kompetent energirådgivning for erhverv

Vi hjælper med uvildig og uafhængig energirådgivning til erhverv. I kan vælge at bruge os som eksterne konsulenter, hvor vi arbejder helhedsorienteret med vores egen KLIMA-HELT model, fra VISION til OPTIMERING af jeres energiprojekt. I kan også vælge at hyre os ind som ekstra kompetencer eller ressourcer i jeres organisation, som interim manager på C-level niveau eller eventuelt deltagelse i bestyrelser og advisory boards.

KLIMA-HELT modellen til virksomheder

Energirådgivning - alt starter med jeres vision

For at lykkes med jeres energiprojekter, arbejder vi i vores energirådgivning til ervherv med KLIMA-HELT modellen. Den tager altid udgangspunkt i jeres VISION & MÅLSÆTNING, for at se, hvordan den kan mødes med vores egen vision: Vi mindsker klimaforandringerne ved hjælp af CO2-neutrale, solbaserede energiløsninger til opvarmning og afkøling i nybyggeri og eksisterende bygninger.”  

2. punkt i KLIMA-HELT modellen er de FYSISKE RAMMER og ENERGIBEHOV. Her ser vi på mulige arealer til energioptag, f.eks. tagflader og udendørs arealer, hvor der kan installeres og lagres solenergi. Vi undersøger  mulige energioptag fra jorden, luften, grundvand eller andet. I vores energirådgivning til erhverv ser vi også på andre energityper, der er relevante i det samlede energiregnskab, såsom spildvarme eller køling i andre dele af virksomheden.

3. punkt i KLIMA-HELT modellen er DIMENSIONERING, der udføres sammen med relevante PARTNERE, som har supplerende viden. Dette arbejde fører til valg af leverandører og udformning af TILBUD.

4. punkt i KLIMA-HELT modellen indeholder DESIGN og IMPLEMENTERING. I denne fase udvikles og installeres løsningen sammen med leverandører og installatører.

5. punkt i KLIMA-HELT modellen er IDRIFTSÆTTELSE med opfølgning og eventuelle justeringer. Derefter sker opfølgning i forhold til VISION & MÅLSÆTNING, og som resultat heraf bestemmes, om der er behov for yderligere OPTIMERING.