solenergi

Solen er forudsætning for alt liv, men vidste du at vi har solindstråling som er flere tusinde gange vores årlige energiforbrug?
Close Up Wild Flowers In Sunset Sunrise Sunlight.

Én times solstråling dækker hele jordens energiforbrug i ét år

Solenergien er helt gratis og fuldstændig klimaneutral. Derfor er solenergi den helt afgørende medspiller for at nå FN’s klimamål.

Skal du vælge hybridpaneler (PVT), solceller eller solfangere?

I Danmark regner vi med en årlig solindstråling på ca. 1050 kWh/m² pr år overalt i Danmark.

Hybrid-paneler (PVT) omdanner solenergien til el og varme i samme panel. Nedkøling af solcellerne sker i en væskefyldt veksler på bagsiden, som øger elektricitetsudbyttet med 5-10% per år, i forhold til almindelige solceller. Ved 10 graders driftstemperatur genererer et hybrid-panel 200 kWh el og 600 kWh varme/m² pr. år. Dermed bliver den samlede energi i Danmark 800 kWh/m² pr. år – svarende til en virkningsgrad på næsten 80%.

Solceller har en virkningsgrad på 15-20% afhængig af teknologitype, og giver således energi på 150-200 kWh/m² pr. år i Danmark.

Hybrid-panelerne (PVT) og solcelle-panelerne har samme dimensioner og udseende, og kan bruge samme montagesystem. Det gør installations-arbejdet enkelt og giver et ensartet og flot udseende.

Solfangere kaldes også for solvarme og har en virkningsgrad på ca. 60%. Det indebærer, at solfangere giver et energitilskud på ca. 600 kWh/m² pr år, altså 3-4 gange mere energi pr. areal end solceller.

Hybrid-paneler (PVT) er mest effektive med en virkningsgrad på 80%, derefter kommer solfangere på ca. 60%, og endelig har solceller en virkningsgrad på 20%. Hvad du skal vælge afhænger af, hvad energien skal bruges til. Hvis du for eksempel vil lave varmt brugsvand, er det bedst at vælge solfangere. Vil du gerne lave strøm, kan en kombination af hybrid-paneler (PVT) og solceller være bedst, så mindskes el-forbruget til Carbon Neutral Energys hybrid-varmepumpe og dermed opnås lavest mulige el-omkostninger.

Virkningsgrader for solenergi-paneler
Grafik over ydelse som funktion af taghældning og kompasretning
Optimale ydelse syd +/-43 gr. og hældning 15-55 gr.

Placering af solpaneler for optimal ydelse

Den største ydelse af solpaneler opnås, når panelerne er orienteret mod syd med en hældning i forhold til vandret på 35°-43° (indeks 100). En afvigelse fra disse forhold betyder, at anlæggets ydelse reduceres jævnfør de to figurer til venstre. Hvis anlægget er orienteret mellem sydøst-syd-sydvest, og med en hældning på 15°-55° i forhold til vandret, vil reduktionen i ydelse være mindre end 10 %.

Af hensyn til den selvrensende effekt anbefales det, at solenergianlæg ikke opsættes med en hældning på mindre end 15° fra vandret. I vejledningsteksten til bygningsreglementet anbefales det, at hældningen fra vandret er inden for intervallet 15°-90°, og afvigelse fra syd er maksimalt 90° (SBi-anvisning 230).

Ud over den optimale placering har det stor betydning at undgå skygge på solpaneler og sørge for robuste driftsbetingelser som rigtigt flow og temperaturer i solkredsen.