inspiration

inspiration om klima og energi
nature

inspiration i relation til klima og energi

Formålet med vores INSPIRATION-segment er at inspirere dig til at være en klimahelt. Du kan lære mere emner i relation til klima og energi. Siden bliver opdateret jævnligt med nye artikler og historier, som vi mener kan fremme klimasagen.

Start her og læs mere om solenergi – forklaret af Energistyrelsen.

Isbjørn på isflage med smeltende is bag sig på grund af global opvarmning

RAPPORT OM KLIMAMål

Berlingske artikel om FN-klimapanelet IPCCs undersøgelse af, hvordan man kan begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader over niveauet ved industri-alderens begyndelse for godt 200 år siden.

gate 21: hvad er grøn omstilling?

Grøn omstilling er overgangen fra et fossilt til et bæredygtigt samfund. Det er nødvendigt, fordi vi mennesker bruger fossile brændstoffer, som olie og gas, og skaber for meget affald, som bliver brændt af. Begge bliver til drivhusgasser, som CO2, der får temperaturen på hele kloden til at stige. Det skaber  ekstreme vejr-fænomener som tørke og storme, der ødelægger områder for mennesker, ødelægger infrastruktur og bygninger, udrydder planter og dyrs levesteder og meget mere. Der er derfor nødvendigt at omstille os til et bæredygtigt samfund ved at reducere udledningen af drivhusgasser, skifte til vedvarende energi, tænke cirkulært og minimere ressourceforbruget.

Lær mere om Gate 21 og den grønne omstilling ved at klikke her.

grøn bygning med planter og træer
billede af Nyhavn, Danmark

DK2020 - klimaplaner for hele Danmark

Kommunerne arbejder med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest klimaambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med kommunernes klimaplaner DK2020 er det første gang, at C40’s internationale standard ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt i mindre byer og kommuner. Dermed er DK2020-kommunerne med til at skrive historie i kampen mod klimaforandringerne. CONCITO – Danmarks Grønne Tænketank er overordnet projektsekretariat og er sammen med det internationale by-netværk C40 videnspartner.

Det spændende projekt er i fuld sving, og du kan lære mere her.

Hvad er cirkulær økonomi?

Væksten i verdensøkonomien og den voksende verdensbefolkning vil betyde en øget global efterspørgsel og en stigning i ressourceforbruget. Vores “brug og smid væk”-kultur er ikke bæredygtig i det lange løb. Der er behov for nye løsninger, hvis vi skal sikre bæredygtighed i fremtiden. Det kræver en mere cirkulær tankegang i forhold til, hvordan vi fremstiller vores produkter og agerer som forbrugere.

Miljøstyrelsen gennemgår cirkulær økonomi og hvordan, vi arbejder med det i Danmark. Du kan også lære mere om, hvordan man arbejder på den cirkulære økonomi i Europa.

International Energy Agency:

Der er ved at opstå en ny energiøkonomi i verden, efterhånden som sol- og vindkraft, elektriske køretøjer og andre grønne teknologier blomstrer. IEA’s nye World Energy Outlook 2021 gør det tydeligere, hvordan disse fremskridt inden for ren energi stadig kan forbedres.

the 2021 World Energy Outlook

Against the backdrop of turbulent markets and a crucial meeting of the COP26 conference on climate change in Glasgow, the 2021 World Energy Outlook (WEO) provides an indispensable guide to the opportunities, benefits and risks ahead at this vital moment for clean energy transitions. The WEO is the energy world’s most authoritative source of analysis and projections. This flagship publication of the IEA has appeared every year since 1998. Its objective data and dispassionate analysis provide critical insights into global energy supply and demand in different scenarios and the implications for energy security, climate targets and economic development.

storby om natten
CO2 lagring og grøn energi

Geologisk CO2-lagring

Geologisk CO2-lagring (også kaldet CCS efter engelsk: Carbon Capture and Storage) betegner processer, hvorved CO2 lagres fysisk i underjordiske hulrum eller lagres som kemiske forbindelser, hvor molekylært CO2 indlejres i et mineral, og på denne måde ophører med at være rent CO2.

Net-zero heroes

Bliv inspireret af denne video set fra børnenes perspektiv om, hvordan man bliver til Net-Zero Heroes.

T-shirt med ordene "there is no planet B"